Microsft Outlook

W programie Outlook od wersji 2010 domyślnie ustawiony jest limit wielkości załącznika w postaci 25MB. Nawet jeśli nasz serwer pocztowy wspiera obsługę wysyłania większych załączników, to Outlook i tak ich nie przepuści. Poniżej opisze jak zdjąć ten limit.

Usuwamy limit rozmiaru załącznika w Outlooku 2010 / 2013 / 2016

 

Aby wyłączyć limit wielkości załącznika jaki wprowadzono w Outlooku, wykonać wystarczy kilka prostych czynności.

 1. Zmiany wprowadzać będziemy w rejestrze. W celu uruchomienia edytora rejestru  wciskamy klawisze Windows + R. Wyświetli się okno uruchamiania, w którym wpisujemy komendę regedit  i zatwierdzamy ją enterem. okno uruchamiania regedit
 2. W oknie edytora rejestru przechodzimy do następującej scieżki:
  Outlook 2016:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Preferences
  Outlook 2013:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Preferences
  Outlook 2010:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
 3. Po wybraniu klucza Preferences, przechodzimy na prawą część edytora rejestru. Klikamy prawym przyciskiem myszy w pustym miejscu i wybieramy z menu “Nowa->Wartość DWORD (32-bitowa)”. Nadajemy wartości nazwę “MaximumAttachmentSize” i ustawiamy wartość “0” aby zdjąć całkowicie limit przesyłanych załączników w programie Outlook.Ustawienie rejestru - Outlook
 4. Na koniec zatwierdzamy nowe ustawienie i restartujemy komputer.

Po wykonaniu powyższych czynności, program Outlook nie powinien już narzucać maksymalnego rozmiaru dołączanego załącznika.